Putno osiguranje

Ne dozvolite da Vam bilo šta pokvari odmor, obezbedite putno zdravstveno osiguranje na vreme.

Pronađi najbolje putno osiguranje!

Pokriće troškova lečenja, putna i pravna asistencija.

Kome je namenjeno putno osiguranje?

Gde god da putujete, Grčka, Turska, neka egzotična destinacija ili idete na službeni put koji traje svega nekoliko dana, osigurajte sebe, svoju porodicu, prijatelje i saradnike. Opustite se i uživajte, putovanje može da počne!

Koje putno osiguranje izabrati?

Možete ugovoriti individualno ili porodično putno osiguranje za boravak u kontinuitetu. Takođe, ukoliko često putuju, možete se odlučiti za polisu sa kojom dobijate pokriće za više putovanja u toku određenog vremenskog perioda.

Zašto treba da kupim osiguranje?

Zdravstveni troškovi u drugim zemljama mogu biti veoma skupi. Kupovinom polise putnog osiguranja obezbeđuje se finansijska sigurnost, zdravstvena zaštita, kao i brza i efikasna pomoć u nepredviđenim sutuacijama.

Šta pokriva putno osiguranje?

Putno zdravstveno osiguranje predstavlja paket asistencije i pružanja pomoći za vreme putovanja i boravka u inostranstvu. 


Neophodna medicinska pomoć zbog iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja.

To znači da, ako Vam zatreba ambulantni zdravstveni pregled, nabavke lekova i sanitetskog materijala, bolničko lečenje, dijagnostika, hitna operacija, hitna stomatološka intervencija i slično, te troškove ne plačate Vi, već osiguravajuće društvo.

Uz osnovno pokriće, može se ugovoriti i proširen paket za dodatne rizike, kao što su:

- Ski rizik, pokriveni su troškovi za sve slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, stručnu medicinsku pomoć na ski stazi, prevoz helikopterom ili drugim sredstvom od ski staze do bolnice i dr.

- Rizik oboljevanja od virusa COVID 19 tokom boravka u inostranstvu, koje osiguranicima pokriva neophodnu medicinsku pomoć za slučaj zaraze, kao i povratak u Srbiju.

- Osiguranje prtljaga od krađe i oštećenja, štete nastale usled uništenja ili krađe stvari putnika, koje služe za ličnu upotrebu.

Medicinska asistencije podrazumeva da 24h dnevno možete da dobijete potrebne informacije.

Usluge putne asistencije obezbeđuju pružanje informacija o odabranoj destinaciji, savetovanje u slučaju hitnog putovanja, u slučaju gubitka ili kašnjenja prtljaga, krađe ili gubitka dokumenata, odnosno nezgode na putu i prenos drugih informacija, kao i hitnih poruka.

Ukoliko Vam je tokom putovanja neophodna pravna zaštita, stručna i administrativna pomoć, pravna asistencija podrazumeva upućivanje osiguranika na advokata, lokalne organe vlasti, ambasadu ili konzulat, kao i obezbeđivanje prevodioca i pomoć u vezi putne isprave tj. celokupno organizovanje pravne pomoći.

Kako putno osiguranje funkcioniše?

Putno osiguranje

I kod pažljivo isplaniranog putovanja, može se dogoditi nešto nepredviđeno.

Jedno je sigurno! Putno zdravstveno osiguranje brine o Vama.

Pitanja o putnom osiguranju

Osiguravajuće pokriće počinje od momenta prelaska granice Srbije, što znači da važi i u zemljama kroz koje osiguranik prolazi (tranzit) do krajnje destinacije (npr. u Severnoj Makedoniji na putovanju do Grčke).
Pojedini Osiguravači odobravaju svojim osiguranicima da u slučaju da produžavaju boravak u inostranstvu, mogu da produže i period osiguranja.

Ova mogućnost se može ostvariti isključivo ukoliko nije bilo promene u zdravstvenom stanju osiguranika i ukoliko obavesti osiguravača nekoliko dana, pre isteka postojeće polise putnog osiguranja.
Putno osiguranje pokriva troškove koji nastanu u toku ugovorenog perioda osiguranja i maksimalnom trajanju do 365 dana za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu, počinje prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju.

Putno osiguranje se zaključuje pre nego što osiguranik otputuje u inostranstvo, odnosno u trenutku zaključenja polise osiguranik mora boraviti u Republici Srbiji. U suprotnom polisa će se smatrati nevažećom, a troškovi lečenja neće biti nadoknađeni.