Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Ulaganje u zdravstvenu zaštitu omogućava zdrav i srećan život.

Pronađi najbolje zdravstveno osiguranje!

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje poštuje prava pacijenata, mogućnost izbora lekara i vreme pregleda.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kome je potrebno osiguranje?

Budimo odgovorni prema sebi i svojoj porodici. Čuvajmo naše zdravlje.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje predstavlja idealno rešenje, jer ulaganje u potpunu zdravstvenu zaštitu omogućava lečenje u najboljim privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama.

Koje zdravstveno osiguranje izabrati?

Obavezno ili dobrovoljno zdravstveno osiguranje? Razlike postoje u pogledu prava pacijenata i kvalitetu zdravstvene usluge.

Odaberimo dobrovoljno zdravstveno osiguranje koje nam omogućava slobodu izbora medicinske ustanove i najbolje lekare.

Zašto zdravstveno osiguranje?

Ugovaranjem privatnog zdravstvenog osiguranja biramo nivo zdravstvene zaštite prema svojim potrebama.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje pruža usluge na najvišem nivou i dostupnost lekara 24 časa, bez rizika da li će nam biti pružena odgovarajuća medicinska pomoć.

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Kako dobrovoljno zdravstveno osiguranje funkcioniše?

Realizuje se preko mreže pružalaca zdravstvenih usluga na teritoriji Srbije. Osiguranik sa karticom osiguranja ostvaruje prava na adekvatno lečenje, a troškove izvršene usluge preuzima Osiguravač.

Kao individualno, porodično ili kolektivno dobrovoljno zdravstveno osiguranje.
Osiguranje se ugovara u trajanju od godinu dana, sa mogućnostima produžetka osiguravajućeg pokrića.

Treba da znate da ćete prava iz osiguranja ostvariti samo ako ste prijavili sve prethodne, postojeće i hronične bolesti.

Izaberite zdravstveno osiguranje

Dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Odaberi zdravlje

Jedino zdravi možemo da uživamo, uspešno rešavamo ostala životna pitanja i gradimo sigurnu budućnost svoje porodice.

Ugovorite dobrovoljno zdravstveno osiguranje i poklanjamo Vam putno osiguranje sa periodom pokrića od godinu dana i trajanjem osiguranja od minimum 15 dana.

Pitanja o zdravstvenom osiguranju

U zavisnosti od nivoa pokrića uključuje vanbolničko ili bolničko lečenje, specijalističke i preventivne preglede, dijagnostičke i laboratorijske analize, hitan sanitetski prevoz, operacijske zahvate, zdravstvenu zaštitu trudnica i beba i dr.

U zavisnosti od izabranog paketa osiguranja, određene usluge su osnovne, a ostale dopunske (dodatne), kao što su:

- lekovi na recept
- zaštita mentalnog zdravlja u kriznim situacijama
- hitne stomatološke intervencije usled povrede
- medicinsko tehnička pomagala i implanti
- hitan sanitetski prevoz
- ortopedski ulošci
- sistematski pregled
- fizikalna terapija i medicinska rehabilitacija
- oftalmološke usluge
- homeopatija i homeopatski lekovi
Dobrovoljno zdravstveno osiguranje se koristi u privatnim i državnim zdravstvenim ustanovama sa kojima osiguravači imaju ugovore o direktnoj saradnji, a koja su navedena u ispravi za ostvarivanje prava iz zdravstvenog osiguranja.

Osiguranicima se ostavlja mogućnost da mogu koristiti zdravstene usluge i preko drugih relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, osiguravači će direktno osiguranicima, refundirati troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom, uz odbitak ugovorene franšize.

Sve informacije o načinu koriščenja dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, možete dobiti pozivanjem kontakt centra osiguravača koji su dostupni 24 časa dnevno!