Zašto preporučujemo privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene?

zasto-preporucujemo-privatno-zdravstveno-osiguranje-za-zaposlene

Koje su bitne činjenice zbog kojih odgovorni poslodavci zaključuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) za svoje zaposlene?

Ovaj članak počećemo izrekom slavnog nemačkog filozofa Artura Šopenhauera:

Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa.

Kroz ovaj tekst, nastojaćemo da objasnimo sve benefite ugovaranja dobrovoljnog zdravstenog osiguranja sa aspekta poslodavaca. Šta takva polisa donosi zaposlenom, a šta poslodavcu? Na koji način se ugovara i koji su parametri bitni za dobijanje finalne ponude ove vrste osiguranja?

Naime, početkom novog milenijuma i dolaskom inostranih osiguravača na naše tržište osiguranja, pojavila se ideja za razvojem novog proizvoda zdravstvenog osiguranja. Nova polisa pružila je mogućnost osiguranicima da koriste usluge privatnih zdravstvenih ustanova.

Samim tim, smanjene su nelagodnosti sa kojima se susrećemo u državnim domovima zdravlja. To su liste čekanja, nedostupnost određenih medinskih pomagala, vreme posete izabranom lekaru, kao i nedostatak medicinskog osoblja. Takođe, umanjeni su dodatni troškovi koje izdvajamo za lekove i preglede.

Statistički podaci pokazuju da građani Srbije oko 30% zdravstvenih troškova plaćaju samostalno, mimo usluga pokrivenih kroz obavezno zdravstveno osiguranje. Ova činjenica je pokrenula ideju da se taj rizik troška prebaci na polisu dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Ušteda vremena, manji stres i smanjenje troškova.

Gotovo po pravilu, da bi obavili određeni medicinski pregled, moramo da odsustvujemo sa posla tog dana. Jer zakazani pregledi i dugo čekanje u državnim klinikama se poklapaju sa našim uobičajnim radnim vremenom.

Složićete se, svakim izostankom sa posla u periodu trajanja radnog vremena, stavljamo dodatni teret na poslodavca, koji mora na neki način da nadoknadi naše odsustvo. Bilo da je reč o angažovanju drugog radnika, bolovanju i rešavanju hitnih sutuacija.

Polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja pruža dostupnost lekara 24/7 dana u nedelji, 24 časa dnevno. Dakle, imamo mogućnost odlaska kod doktora nakon radnog vremena. Osiguranici mogu ići kod lekara svaki put kada imaju tegobu, bez prethodno izdatih uputa.

Spomenuli smo liste čekanja i slabu dostupnost lekara određenih specijalnosti. Kod privatnog zdravstvenog osiguranja nema ovih nelagodnosti.

Specijalizovani korisnički centri, kao što je renomirana kompanija CORIS Assistance, pružaju pomoć i brzu uslugu zakazivanja pregleda. Bez čekanja i nepredviđenih odlaganja, uz profesionalnu uslugu u svim segmentima prevencije i zaštite zdravlja.

Šta ako lekar, kod koga idete na pregled, nije u mreži zdravstvenih klinika Vašeg osiguranja? Ne brinite, postoji mogućnost refundacije troškova. Osiguranici imaju mogućnost izbora. Možete da koristite usluge najboljih doktora u više od 800 privatnih i državnih zdravstvenih ustanova na teritoriji Srbije.

Dragi poslodavci, podstaknite lojalnost zaposlenih i smanjite fluktuaciju radne snage.

Ukratko, učinite sve da sačuvate vredne kolege i radnike. Lojalnost zaposlenih je važan faktor, kako kod malih, tako i kod srednjih i velikih preduzeća.

Benefit da radnici imaju dobrovoljno zdravstveno osiguranje, kao dodatak uz zaradu, može biti efikasan instrument da sačuvate najbolji radni tim kompanije.

Ovim potezom pokazujete zaposlenima da Vam je stalo do njih, da brinete za njihovo zdravlje. Podstičete zahvalnost sa druge strane, a samim tim smanjujete mogućnost da radnici promene poslodavca.

Beneficije zaposlenih u okviru kolektivnog zdravstvenog osiguranja mogu biti ključne po pitanju zadržavanja kvalitetnih i odgovornih radnika. Time se ne dovodi u pitanje mogućnost održivog razvoja svake kompanije.

Jednostavno, sprečite da vaši najbolji radnici odu kod konkurencije.

Brojna istraživanja su pokazala da visina zarade zaposlenog nije presudan faktor da nastavi da radi i dalje u istoj kompaniji. Dodatne pogodnosti su od velikog značaja, kao što su privatno zdravstveno osiguranje, bonusi, službeno vozilo, prostorije za razonodu van radnog vremena.

Adekvatno zdravstveno osiguranje podstiče zadovoljstvo radnika i u pozitivnoj je vezi sa rastom produktivnosti.

 

Zdravstveno osiguranje

Zdravstveno osiguranje zaposlenih i članova porodice.

Poseban značaj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koje se ugovara preko poslodavaca, je činjenica i mogućnost zdravstvene zaštite supružnika i dece zaposlenih. Na ovaj način, radnicima u kompanijama koje imaju DZO polise, pruža se mogućnost da pod povoljnijim uslovima mogu osigurati i članove svojih porodica.

Osiguravajuća društva su u prilici da naprave posebne pakete zdravstvenog osiguranja, shodno mogućnostima svakog poslodavca. Izaberite zdravstveno osiguranje koje odgovara delatnošću kojom se kompanija bavi i potrebama njenih zaposlenih.

Cena osiguranja zavisi od izabranog paketa pokrića (limiti pokrića se kreću od 1.000 € do 100.000 € pokrića po zaposlenom), broja osiguranika i prosečne pristupne starosti zaposlenih.

Ugovaranjem osnovnog paketa DZO ostavlja se prostor za ugovaranje dopunskih pokrića, a to mogu biti  sistematski pregled, oftalmologija, lekovi na recept, fizikalna terapija i stomatološki pregled.

Naša preporuka je da ugovorite i sistematski pregled radi prevencije zdravlja osiguranika, jer prevencija je najvažniji put do zdravlja.

Možemo Vam obezbediti personalizovane pakete za osnovno, vanbolničko i bolničko lečenja. Takođe i predloge za dopunska pokrića kojima rešavate potrebe radnika za adekvatnom medicinskom zaštitom.

Svakako, na raspolaganju je naša besplatna stručna pomoć, posebno ukoliko već koristite usluge zdravstvenog osiguranja, a niste sigurni da li imate adekvatan paket pokrića.

Poreske olakšice za dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

A sada da se osvrnemo malo i na poreske olakšice. Kako i kojoj meri naša država podstiče ugovaranje ove vrste osiguranja?

Kao još jedan dodatni benefit u celoj ovoj priči, u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak građana, zaradom se ne smatra premija dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja koju poslodavac plaća za zaposlene, do iznosa propisanog zakonom koji uređuje doprinose za obavezno socijalno osiguranje. U ovom trenutku, oslobođeni iznos iznosi 7.529 RSD mesečno po zaposlenom. Dakle, do ovog iznosa na mesečnom nivou namenjenom za dobrovoljno zdravstveno osiguranje po zaposlenom, definisanog kroz zaradu zaposlenog, poslodavac nema dodatni trošak na ime poreza i doprinosa.

Prema podacima Privredne Komore Srbije (PKS) ukupan rast premije na tržištu DZO u 2022. je skoro 45% što je nekih 10 milijardi dinara premije apsolutno.

Činjenica je da će se pozitivan trend ugovaranja novih polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja nastaviti u narednim godinama.

Na kraju, nadamo se ovog korisnog članka, želimo da Vas informišemo da sledeći Osiguravači u Srbiji pružaju usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja:

  • Generali (zdravstveno) osiguranje
  • Wiener Städtische (zdravstveno) osiguranje
  • Uniqa (zdravstveno) osiguranje
  • Globos (zdravstveno) osiguranje
  • Sava (zdravstveno) osiguranje
  • Dunav (zdravstveno) osiguranje
  • Milenijum (zdravstveno) osiguranje
  • Triglav (zdravstveno) osiguranje
  • DDOR (zdravstveno) osiguranje

Bez brige, za najpovoljnije ponude dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ne morate kontaktirati sve osiguravače.

Savetujemo Vam da na efikasan i brz način uporedite ponude zdravstvenog osiguranja, preko našeg sajta Osiguranje.co.rs i iskoristite dodatne povoljnosti.

Na raspolaganju Vam je naš korisnički centar 063 833 88 33 i mogućnost besplatnih konsultacija.

Urednik rubrike: Zlatan Biberović

Podeli:

Previous Post
Newer Post