Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Ovih godina se sve više suoačavamo sa prilivom radne snage iz stranih zemalja. A naše tržište osiguranja se okreće ka što bogatijoj ponudi paketa zdravstvenog osiguranja namenjenim kako našim, tako i stranim državljanima.

Svaki strani državljanin u skladu sa našim Zakonom o strancima, mora da ugovori zdravstveno osiguranje za strance kako bi regulisao boravak u Republici Srbiji.

To je samo jedan od dokumenata koji je neophodno doneti na uvid u policijskoj upravi, a u svrhu regulisanja boravka stranaca.

Polisa zdravstvenog osiguranja za strane državljane se obično ugovara na godinu dana. Takođe, postoji mogućnost zaključivanja osiguranja i na kraći vremenski perod.

Šta je potrebno od podataka za zdravstveno osiguranje stranaca?

Za izdavanje polise potrebna je sledeća dokumentacija:

  • prva strana pasoša
  • obrazac prijave boravka iz MUP-a (beli karton)

Pojedina društva za osiguranje insistiraju i na dostavljanju popunjene izjave o zdravstvenom stanju osiguranika. Na osnovu upitnika o zdravstvenom stanju i pristupne starosti osiguranika, formira se premija ili cena osiguranja.

Polisa zdravstvenog osiguranja za strance pruža pokriće troškova za hitne medicinske preglede u toku trajanja osiguranja.

Uglavnom se ugovara osiguranje sa limitom pokrića od 1.000 do 5.000 eura, a osiguranicima se ostavlja izbor koji limit da izaberu.

Na koji način se ugovara zdravstveno osiguranje za strance?

Bez brige! Sajt Osiguranje.co.rs omogućava stručnu pomoć i po ovom pitanju. U prilici smo da na lak i brz način omogućimo zaključenje polise.

Kako se koristi polisa zdravstvenog osiguranja za strance u Srbiji?

U slučaju potrebe, poziva se call centar osiguravača na broj telefona koji je dostupan 24/7. Broj korisničkog centra je istaknut na svakoj polisi osiguranja i kartici osiguranika. Nakon pozivanja, dobijaju se dalje instrukcije, gde i kada možete obaviti zdravstveni pregled.

Takođe, postoji mogućnost obavljanja zdravstvenih pregleda u sopstvenoj režiji. U tom slučaju, osiguranik plaća troškove medicinskog tretmana i naknadno podnosi zahtev za refundaciju troškova svom osiguravaču.

Predlažemo da se pre zaključenja polise posavetujete, da li je moguća refundacija troškova, ako samostalno odete u kliniku i pod kojim uslovima?

Koji paketi osiguranja za strance postoje ?

Osnovno dravstveno osiguranje za strance pokriva samo vanbolničko lečenja, a takođe postoji i paket proširenog pokrića za bolničko i vanbolničko lečenje.

Rizici koji su pokriveni u vanbolničkom lečenju:

  • pregledi i dijagnostika
  • ordinirana terapija u klinikama (infuzija, injekcije i sl.)
  • pregledi vezani za mentalno zdravlje
  • hitne stomatološke intervencije nakon nezgode.

Prošireni paket zdravstvenog osiguranja, obuhvata i bolničko lečenje:

  • hospitalizacija
  • intervencije koje zahtevaju prenoćište ili duži boravak u bolnici, do podlimita polise.

Sa ovom polisom, strani državljani na privremenom radu u Republici Srbiji, ne samo da ispunjavate određeni uslov za boravak u našoj zemlji, već imaju zdravstvenu sigurnost. Posebno, ukoliko dođe do nekih nepredviđenih promena u zdravstvenom stanju za koje je potrebna hitna intervencija.

Cena osnovnog zdravstvenog osiguranja za strance je pristupačna.

Naša preporuka odnosi se na ugovaranje polise privatnog zdravstvenog osiguranja pod istim uslovima koje imaju naši građani. To je moguće, tek nakon regulisanja boravka stranaca na teritoriji Srbije.

Time strani državljani stiču pravo zaključenja proširenijih paketa zdravstvenog osiguranja kojim obezbeđuju sebi sve benefite, koje donosi polisa dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Takvom polisom i strani državljani imaju mogućnost lečenja u toku perioda osiguranja, u preko 1.000 renomiranih privatnih zdravstvenih ustanova u našoj zemlji. I to bez čekanja na termin pregleda, bez uputa i ostalih prepreka.

Brza i efikasna usluga u domenu obavljanja medicinskih pregleda je danas preko potrebna.

Posebne pogodnosti spremili smo za agencije za zapošljavanje radne snage iz inostranstva. Prednosti saradnje sa nama su ušteda vremena, mogućnost dostavljanja ponuda više osiguravajućih kuća, savetovanje i druge pogodnosti.

Bez brige, za najpovoljnije ponude dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja ne morate kontaktirati sve osiguravače.

Naš tim Vam svakako može pomoći i pružiti profesionalnu uslugu, bez ikakve naknade i dodatnih troškova.

Na raspolaganju Vam je naš korisnički centar 063 833 88 33 i mogućnost besplatnih konsultacija.

Urednik rubrike: Zlatan Biberović

Podeli:

Previous Post
Newer Post