dobrovoljno zdravstveno osiguranje

Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Potreba ili obaveza? Zdravstveno osiguranje za strance

Ovih godina se sve više suoačavamo sa prilivom radne snage iz stranih zemalja. A naše tržište osiguranja se okreće ka što bogatijoj ponudi paketa zdravstvenog osiguranja namenjenim kako našim, tako i stranim državljanima. Svaki strani državljanin u skladu sa našim Zakonom o strancima, mora da ugovori zdravstveno osiguranje za strance kako bi regulisao boravak u […]
Read more
zasto-preporucujemo-privatno-zdravstveno-osiguranje-za-zaposlene

Zašto preporučujemo privatno zdravstveno osiguranje za zaposlene?

Koje su bitne činjenice zbog kojih odgovorni poslodavci zaključuju dobrovoljno zdravstveno osiguranje (DZO) za svoje zaposlene? Ovaj članak počećemo izrekom slavnog nemačkog filozofa Artura Šopenhauera: Zdravlje nije sve, ali bez zdravlja, sve je ništa. Kroz ovaj tekst, nastojaćemo da objasnimo sve benefite ugovaranja dobrovoljnog zdravstenog osiguranja sa aspekta poslodavaca. Šta takva polisa donosi zaposlenom, a […]
Read more