budućnost

Deca su budućnost. Osigurajte se na vreme.

Sigurna budućnost naše dece

Odgajanje deteta u Srbiji postaje sve skuplje. Izgleda da u današnje vreme sve košta više: od osnovnih potreba i troškova života. Stanovanje, odeća, hrana, putovanja, hobi i vanškolske aktivnosti. Iako prosečni prihod domaćinstva raste, povećavaju se i troškovi odgajanja dece, uključujući brigu o deci i obrazovanje. Šta kažu istraživanja? Istraživanja u Australiji su pokazala da […]
Read more